COMFAX מוצרים

COMFAX מביא לך פקס המוביל פתרון דוא”ל זמין בשתי הצעות שונות:

• ראשית המודל בחינם – זה המקום שבו Comfax מציע לכם את כל השירותים והפתרונות הדרושים לך את הפקס ספק הדוא”ל.
• שנית – מנוי, כאן אנו מציעים את הפקס פתרון דוא”ל אך אתה נדרש לשלם דמי מנוי חודשיים.

או אם אתה לא יוכלו לקבל את השירותים שלנו בחינם, או על בסיס מנוי תלוי באיזו מדינה אתם חיים בה הסיבה לכך היא עוסקת שונה כי כבר סיכם עם מפעילי טלקומוניקציה שונים במדינה. שני שירותים אלה, המוצעים, הינם ברמה הגבוהה ביותר תוך פקס העולמי לשוק דוא”ל.

Also See: